Nieuwe beklagcommissie DV&O actief

Nieuwe beklagcommissie DV&O actief

Sinds de inwerkingtreding van de ‘Veegwet’ op 1 januari 2021 is er binnen de Commissie van Toezicht van de Dienst Vervoer en Ondersteuning (DV&O) een eigen beklagcommissie ingesteld. Ingeslotenen kunnen hier een klacht indienen over het vervoer door DV&O naar bijvoorbeeld het ziekenhuis of de ambassade.

Deze nieuwe Commissie van Toezicht is dus een ander type commissie dan die waar wij normaliter mee te maken hebben. Zij behandelen namelijk klachten over vervoer van klagers uit álle justitiële instellingen en er is geen mogelijkheid tot bemiddeling. Alleen over drie specifieke onderwerp is beklag mogelijk:

  1. het onderzoek aan lichaam en kleding voor of na vervoer;

  2. de toepassing van geweld en geweldsmiddelen tijdens vervoer;

  3. de toepassing van vrijheidsbeperkende middelen door DV&O medewerkers, zoals handboeien, broekstok of bodycuff.

De klachtenprocedure werkt als volgt. Een ingeslotene kan binnen 7 dagen na het vervoer naar het ziekenhuis, ambassade of rechtbank het beklagformulier invullen en deze indienen bij de commissie. Die leest het en beslist of de klacht op een zitting zal worden behandeld. Zittingen vinden plaats in de rechtbank Midden-Nederland te Utrecht. Tijdens de zitting krijgen zowel de klager als de directie van de DV&O de mogelijkheid om mondeling extra toelichting te geven. Hierna zal de beklagcommissie binnen enkele weken een oordeel geven.

Het Meldpunt heeft sinds januari meerdere klachten ingediend over geboeid vervoer en de schending van de medische privacy van ingeslotenen. Van deze klachten zal in mei de eerste door de nieuwe beklagcommissie worden behandeld.