Dokters van de Wereld

Toename Beheerslast Detentiecentrum Rotterdam

Er is een rapport gepubliceerd over de beheerslast bij incidenten in het Detentiecentrum Rotterdam. Dit rapport gaat over een onderzoek dat tussen 2015-2019 is uitgevoerd door Universiteit Twente in opdracht van het WODC. Uit het rapport komt naar voren de…

Meldpunt Vreemdelingendetentie, Amnesty International en Dokters van de Wereld reageren op brief staatssecretaris over isolatie in vreemdelingendetentie

In het rapport ‘Isolatie in Vreemdelingendetentie’ uiten Amnesty International, Dokters van de Wereld en het Meldpunt Vreemdelingendetentie hun zorgen over de veelvuldige en toenemende toepassing van isolatiemaatregelen in vreemdelingendetentie. Ondanks eerdere toezeggingen van de regering om isolatie zo min mogelijk in te…

‘Traumatische ervaringen in vreemdelingendetentie berusten niet op fantasie’

Reactie van het Meldpunt Vreemdelingendetentie en Dokters van de Wereld op de reactie van het ministerie van Justitie en Veiligheid op “Asielzoeker Saied Al-Karim zat ruim een jaar vast in een detentiecentrum op Schiphol”, NRC 22-04-2020. Het verhaal van Saied…

Rapport: Isolatie in vreemdelingendetentie

Samen met Amnesty International en Dokters van de Wereld heeft het Meldpunt onderzoek gedaan naar isolatieplaatsingen in vreemdelingendetentie. Jaarlijks worden honderden vreemdelingen geïsoleerd met mogelijk grote gezondheidsproblemen als gevolg. Dit rapport geeft de resultaten weer van een eigen onderzoek naar…