internationaal

Uitspraak Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming: Gebruik meerpersoonscellen in vreemdelingendetentie

Op 29 April 2020 stelde de Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ) dat een meerpersoonscel (MPC) niet gelijk staat aan een gezinssituatie waarin mensen zich niet aan de 1,5 meter-afstandsnorm hoeven te houden. De voorzitter verklaarde: ‘Het plaatsen van een gedetineerde in een…

De Internationale Organisatie voor Migratie roept op om te stoppen met het gedwongen uitzetten van vreemdelingen

De Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) roept staten op om te stoppen met het gedwongen uitzetten van vreemdelingen tijdens de Covid-19 pandemie. Verschillende landen, waaronder Nederland, sturen vreemdelingen nog steeds terug naar hun land van herkomst ongeacht de gezondheidsrisico’s die een uitzetting…

Aanbevelingen IDC over de gevolgen van de coronacrisis voor vreemdelingendetentie

De International Detention Coalition (IDC) concludeert dat mensen in vreemdelingendetentie zeer kwetsbaar zijn voor Covid-19 vanwege onder meer inconsistente temperatuurcontroles, overbevolking, beperkte beschikbaarheid van zeep, water, mondkapjes en handschoenen, slechte toegang tot gezondheidszorg en gebrek aan informatievoorziening. Vreemdelingen worden vastgehouden…