Klachten over omstandigheden in vreemdelingendetentie moeten worden behandeld door bewaringsrechters

Galina Cornelisse heeft een artikel geschreven waarin ze de uitspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie van 10 maart 2022 en de Nederlandse context analyseert. Klachten over disciplinaire straffen, zoals isolatie werden niet getoetst door de bewaringsrechter.…

Onvoldoende informatie over effectiviteit van (alternatieven voor) vreemdelingendetentie

Europees Migratienetwerk Nederland (EMN) heeft de situatie in Nederland met betrekking tot vreemdelingendetentie en alternatieven voor detentie vergeleken met de situatie in andere EU-lidstaten. Uit dit rapport blijkt dat het Nederlandse beleid voor (alternatieven voor) vreemdelingendetentie weinig verschilt met het beleid…

Jaarverslag 2021 Commissie van Toezicht Detentiecentrum Rotterdam (en Zeist)

Eind juli publiceerde de Commissie van Toezicht haar jaarverslag 2021. Dit betreft zowel Detentiecentrum Rotterdam als Zeist, en zowel vreemdelingenbewaring als de strafrechtelijke afdelingen. Positieve punten en knelpuntenDe Commissie is tevreden over de werkwijze voor klachten met betrekking tot de medische…