meerpersoonscellen

Uitspraak Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming: Gebruik meerpersoonscellen in vreemdelingendetentie

Op 29 April 2020 stelde de Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ) dat een meerpersoonscel (MPC) niet gelijk staat aan een gezinssituatie waarin mensen zich niet aan de 1,5 meter-afstandsnorm hoeven te houden. De voorzitter verklaarde: ‘Het plaatsen van een gedetineerde in een…