politiek & beleid

De Nationale Ombudsman verschilt van mening met de staatssecretaris over vreemdelingenbewaring

De ombudsman maakt opnieuw zijn zorg en teleurstelling kenbaar over de reacties van de staatssecretaris op zijn rapport van begin 2020. In februari 2020 heeft de Nationale Ombudsman een rapport uitgebracht over vreemdelingendetentie. Hierover schreven wij al in onze nieuwsbrief van die maand.…

Kamercommissie stelt kritische vragen bij toevoegingen (novelle) aan wetsvoorstel Wet Terugkeer en Vreemdelingenbewaring

Op 16 september bracht de Commissie van Justitie en Veiligheid van de Tweede Kamer verslag uit over de gezamenlijke inbreng voor de behandeling van het gewijzigde wetsvoorstel Wet Terugkeer en Vreemdelingenbewaring. De meeste partijen lijken het met elkaar eens te…

Advies Raad van State op Wetsvoorstel Wet terugkeer en vreemdelingenbewaring

Het Meldpunt Vreemdelingendetentie volgt het wetsvoorstel Wet terugkeer en vreemdelingenbewaring (Wtvb) al jaren nauwlettend op de voet. Vreemdelingendetentie valt namelijk onder het bestuursrecht, maar het regime valt  onder de Penitentiaire beginselenwet (Pbw). Het strafrechtelijk regime van vreemdelingendetentie zou door de Wtvb weggehaald…

Plan van aanpak onderzoek naar effectiviteit van vreemdelingendetentie uitgevoerd door de Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken (ACVZ)

De staatssecretaris Broekers-Knol van Justitie en Veiligheid heeft op 2 april 2020 aan de Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken (ACVZ) gevraagd om advies uit te brengen over de effectiviteit van vreemdelingenbewaring. Het advies zou ten eerste moeten zien op de kwaliteit van…